Friday, 11 January 2013

Hidayah MiLik ALLah
“Sesiapa yang ALLah kehendaki unTuk memberi kepadanya peTunjuk, nescaya Dia meLapangkan dada unTuk (memeLuk agama) IsLam. Dan sesiapa dikehendaki ALLah kesesaTannya, nescaya ALLah menjadikan dadanya sesaT Lagi sempiT, seoLah-oLah ia sedang mendaki LangiT. begiTuLah ALLah menimpakan seksa kepada orang yang Tidak beriman.”
(Surah aL-An’am 6: 125)

·         BeribadahLah sedaya mampu…

~~~ Sama2Lah kiTa kecapi hidayah ~~~  insha ALLah…

No comments:

Post a Comment